ดูหน้า

Fix it

 40 ปีที่เรานำเข้าและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารของเราไปยังที่ต่างๆ ก็จะประสบกับปัญหาที่ว่านี้ เราจึงจัดทีมช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่จะทำธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร หรือเปิดร้านอยู่แล้ว ได้รับความรู้พื้นฐานอย่างถูกต้องและได้รับบริการที่เป็นธรรมจากทีมช่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านทำธุรกิจร้านถ่ายเอกสารอย่างสบายใจ

หลายปีที่ผ่านมาการเปิดร้านถ่ายเอกสารเป็นธุรกิจได้รับความนิยมมาก แต่ร้านถ่ายเอกสารในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารกันมาก เพราะช่างแต่ละคนนั้น มีพื้นฐานความรู้ในการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารที่แตกต่างกัน และมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากพื้นฐานความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดประสบการณ์ ความจริงใจ และความซื่อสัตย์สุจริต

กว่า 40 ปีที่เรานำเข้าและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารของเราไปยังที่ต่างๆ ก็จะประสบกับปัญหาที่ว่านี้ เราจึงจัดทีมช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่จะทำธุรกิจร้านถ่ายเอกสาร หรือเปิดร้านอยู่แล้ว ได้รับความรู้พื้นฐานอย่างถูกต้องและได้รับบริการที่เป็นธรรมจากทีมช่างมืออาชีพ เพื่อให้ท่านทำธุรกิจร้านถ่ายเอกสารอย่างสบายใจ


07 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 1893 ครั้ง